Welkom op deze website met de domeinnaam:      

www.probus-leuven-vesalius.be

In 1999 verscheen de eerste Probus website op het internet. Met de oprichting van het C.I.C. van Probus Belgium in 2001 werd deze website "officialized".

In 2011 werd een nieuwe "drupal-multi-sites" configuratie op internet geplaatst. Alle Probus clubs beschikten over een eigen website, publiek voor iedere website bezoeker en ook privaat voor de leden van de club. Het C.I.C. besliste eind 2013 om de website software van drupal 6 naar drupal 7 over te schakelen.

Toen de nationaal Nederlandstalige coördinator in januari 2014 de fakkel doorgaf aan een Franstalige coördinator werd dit transfer project, dat al in uitvoering was, onverantwoord vervangen door een “joomla-single site” configuratie website. De Probus clubs beschikken niet langer meer over een eigen website. Als webmaster Van Probus Belgium en verantwoordelijke voor de uitvoering van dit transfer project kon ik deze onrechtvaardigheid t.o.v. al de Probus clubs niet aanvaarden en heb ik als protest mijn ontslag als webmaster Probus Belgium en ICT-verantwoordelijke van Probus Limburg/Vlaams Brabant genomen.

Door deze dictatoriale eigenzinnige beslissing van een Franstalige nationale coördinator en zoals zelfs door het C.I.C. gemeld dat de website een “zorgenkind” was, verscheen pas midden 2016 weer een Probus Belgium website op het internet. Deze Probus Belgium website is hoofdzakelijk een weergave van het Probus Belgium C.I.C. en niet meer een website voor de Probus clubs, onwaardig voor een vereniging van meer dan 4000 leden. Noodgedwongen namen verschillende Probus clubs het initiatief om een eigen website op internet aan te maken.

Om de tekorten van al die jaren t.o.v. de Probus clubs door de nationale Nederlandstalige Probus Belgium website aan te vullen, werd in november 2019 een website ontwikkeld met de naam: ‘Probus Vlaanderen’ in de domeinnaam.

De domeinnaam geeft de ligging van de 4 Belgische culturele Nederlandstalige regio's, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg/Vlaams Brabant en Brussel, duidelijk weer. Deze website werd ontwikkeld in "drupal" en gebruikt "FIREFOX" als browser. Test deze website en stel vast dat men met één klik onmiddellijk een Belgische Nederlandstalige Probus club bereikt.

Probus clubs die nog geen eigen website hebben, kunnen nu op deze website hun club gegevens aanmaken voor iedere website bezoeker. Een privaat blad voor hun leden is ook beschikbaar voor de clubs die deze optie willen gebruiken. Probus clubs die de kennis in huis hebben, kunnen zoals al verscheidene clubs gedaan hebben, een volledige eigen website ontwikkelen. Zoals in het verleden zullen deze clubs op mijn hulp kunnen rekenen.

Om Probus leden en vrienden te steunen in de "Covid-9 lockdown" periode, werd op de website een menu aangemaakt: "BLIJF IN UW KOT". Dit werd door velen positief ervaren. De website had op enkele dagen meer dan 1.500 bezoekers. En toen, in maart 2020, vond het Probus Belgium C.I.C. het nodig om onwettige eisen te stellen. Ik zou alle domeinnamen met de term "Probus" van het internet moeten verwijderen, teksten die zogezegd van het jaarboek werden gekopieerd verwijderen en alle links naar Probus Belgium club websites verwijderen.

Een jaar later, in maart 2021, stond de teller al op meer dan 6.700 bezoekers. Ik heb 4 (vier) pogingen ondernomen om de onenigheid die er was op te lossen en om de website van Probus Vlaanderen te integreren in het Probus Belgium gebeuren. Voorstellen om de huidige website van Probus Belgium te verfijnen en eventueel een website voor de Franstalige Probus clubs op internet aan te maken naar het voorbeeld van de Probus Vlaanderen website werden door de Probus Belgium nationale coördinators telkens verworpen.

Alle websites met het woord 'Probus' in de domeinnaam zijn wettelijk; de teksten zijn geen kopie, alle links mogen wettelijk en alles blijft op het internet.

Omwille van onregelmatigheden in 2015 in de toepassing van het huishoudelijk reglement door het bestuur van Probus Leuven Vesalius met Yvan Swinnen als voorzitter, wordt de website van Probus Leuven Vesalius sinds 6 april 2017 niet meer beheerd.     

De oorzaak is te vinden omdat meerdere Probus business senioren die in pensioen gaan, in een zwart gat vallen, vooral de individuen die geen afscheid kunnen nemen van hun dictatoriale eerzucht. Daarom zoeken deze senioren meestal gezelschap op in senioren clubs in hun omgeving om verder aan hun dictatoriale eerzucht te kunnen voldoen. Bij verscheidene seniorenclubs zoals bij Probus, wordt deze ambitie onderdrukt omdat ze de vriendschap, de verdraagzaamheid en vooral de eerlijkheid in hun doelstellingen van hun vereniging hebben opgenomen.     

Spijtig dat sommige bestuur leden, door eigenzinnige dictatoriale eerzucht besmet, misbruik maken van hun functie en desnoods het huishoudelijk reglement en of de statuten aan hun laars lappen, omdat het in hun kraam past.     

Elke poging van Probus leden om dergelijke onrechtvaardige situatie recht te zetten, worden dan door het bestuur verworpen. Desnoods wordt het Probus lid als ‘niet welkom’ lid genomineeerd in de club.     

Met het slachtoffer te beteugelen en de leden, oorzaak van het probleem, onschendbaar te behandelen, zal de blaam op de club niet verdwijnen. Bovendien, zonder kennis van dit dossier heeft het bestuur meestal alle volgzame leden (brave Vlamingen) van de club overtuigd om deze beteugeling te steunen. Dit verzwaart nog meer de blaam op de club.     

Tegen onrechtvaardigheid mag men zich verdedigen met alle wettelijke democratische middelen waarover men beschikt. Van een Probus clubvoorzitter wordt verwacht dat het bestuur ervoor zorgt dat de vriendschap, de verdraagzaamheid en de eerlijkheid in de club worden toegepast door de leden, alle bestuursleden inbegrepen. Dit wordt niet bereikt door eigenzinnige dictatoriale eerzucht.     

Tegenstrijdig met het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Probus Leuven Vesalius club geen geheime verkiezingen gehouden en één van de kandidaten, Jef Ketelslegers, aangesteld als ondervoorzitter. In deze omstandigheden, als uitgesloten kandidaat ondervoorzitter, heb ik mijn ontslag genomen op 6 april 2017 uit mijn functie als webmaster van de club. Nadien werd deze ondervoorzitter, zonder enige vorm van rechtzetting, in 2018 aangesteld als voorzitter.

Bovendien hebben in oktober 2017, de toenmalige voorzitter Jef Van Himbeeck en toenmalige ondervoorzitter Jef Ketelslegers van Probus Leuven Vesalius gemeld, geen interesse te hebben voor deze website. Hierdoor werd het noodzakelijk alle publicaties uit de website te verwijderen en de website bezoeker te informeren.     

Uiteindelijk werd ik in november 2018 door Jef Van Himbeeck benaderd om een oplossing te vinden om deze onrechtvaardigheid eens en voor altijd recht te zetten. Spijtig, maar tot heden heeft het bestuur van Probus Leuven Vesalius gefaald en wil men de zaak begraven.     

Op 7 februari 2019 meldt het voltallig bestuur met de tekst via een e-mail verzonden door Mark Naessens dat:     

Quote     
".....het is uitgesloten dat het bestuur iets onderneemt om aan je eisen tegemoet te komen.     
(getekend)     
Jef Ketelslegers, voorzitter     
Wim Nijs, ondervoorzitter     
Tony Polspoel, secretaris     
Mark Naessens, penningmeester     
Jef Van Himbeeck, past-voorzitter     
Unquote     

Iedereen die dit mee ondertekend heeft, kan zich niet onttrekken van schuld. Iedereen is vrij voor zichzelf te beslissen of men al dan niet akkoord is of men het reglement volgt of niet. Een opgeblazen brug kan men herstellen zolang de brugpijlers nog bruikbaar zijn. Hier werden zowel de brug als de brugpijlers vernietigd. Onbegrijpelijk voor een club waar vriendschap, verdraagzaamheid en eerlijkheid thuis hoort ! Gerechtigheid is niet van toepassing in deze Probus club.     

Alle voorstellen (meer dan 20) die aan het bestuur werden aangeboden om voor eens en altijd deze onenigheid op te lossen werden verworpen.     

Einde 2022 heeft de voorzitter van de club, Maurice Van Cauwenbergh, het initiatief genomen en telefonisch gemeld dat ik niet meer welkom ben in de club zolang deze informatie op de website staat. De waarheid wordt als laster en eerroof beschouwd maar er wordt geen enkel voorstel gebruikt om deze onenigheid op te lossen. Een schriftelijke bevestiging van deze beslissing bleef uit.     

Nadien kwam dan de motivatie (zoals Pilatus) van Maurice:     

QUOTE:     
Als verkozen voorzitter van de club, en na de opmerking die de club heeft gehoord op de Voorzittersvergadering te Genk in 2022 (26 clubs hebben van jouw fratsen gehoord) heb ik als voorzitter beslist mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Al meermaals is ‘het euvel’ met jou aangekaart. Na jaren nog steeds geen resultaat.     
Het is aan jou om de laster en eerroof weg te nemen van het internet.      

Het ga je goed.     

Groet.     
UNQUOTE:     

Maurice Van Cauwenbergh, was nog geen lid in november 2015 (lid op 07-11-2017) maar voelde zich in zijn privacy geschonden. Hij kende het dossier niet! 0p 21 september 2018 stuurde hij een eisende e-mail om het web portaal PROBUS-LEUVEN-VESALIUS.BE per heden te schrappen. Toen werd hij niet gevolgd door het bestuur en de club. 

Nu dat hij voorzitter was in 2022 kon hij wraak nemen...maar...de blaam op de club blijft bestaan.  

BASTA !     

Of men dit graag leest of niet, de historiek van de Probus websites blijven onuitwisbare feiten. Het is de bedoeling om er de nodige lessen uit te leren en dit in de toekomst te voorkomen. Als men zich aangesproken voelt, zoveel te beter; dan is de kans groter dat men niet in herhaling zal vallen. ’Bezint voor ge begint ‘want spijt is verstand dat te laat komt. Steek deze historiek niet in een doofpot want alle Probus Belgium leden mogen dit verhaal kennen.


Roger Leppens     
In 2008 mede stichter en sinds einde 2022 'niet welkom' lid van Probus Leuven Vesalius     
Gast lid van Probus Genk Martinus     
Lid van Probus Global     
Webmaster Probus Vlaanderen     
Webmaster Probus Study     
Webmaster Zeezicht Oostende     
Ex webmaster Probus Belgium     
Ex Ict-Verantwoordelijke Probus Limburg/Vlaams Brabant     
Ex webmaster Probus Leuven Vesalius     
Website, Probus Genk Martinus, design, development & programming drupal 10
Website, Probus Genk, design, development & programming drupal 10
Website, Probus Tongeren Ambiorix, design, development & programming drupal 10