WELKOM

 

 

Welkom op deze website met de domeinnaam:

www.probus-leuven-vesalius.be

          Omwille van onregelmatigheden in 2015 in de toepassing van het huishoudelijk reglement door het bestuur van Probus Leuven Vesalius met Yvan Swinnen als voorzitter, wordt deze website sinds 6 april 2017 niet meer beheerd.

           Tegenstrijdig met het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de club geen geheime verkiezingen gehouden en één van de kandidaten, Jef Ketelslegers, aangesteld als ondervoorzitter. Nadien werd deze ondervoorzitter, zonder enige vorm van rechtzetting, in 2018 aangesteld als voorzitter. In deze omstandigheden, als uitgesloten kandidaat ondervoorzitter, heb ik mijn ontslag genomen uit mijn functie als webmaster van de club.

           Bovendien hebben in oktober 2017, de toenmalige voorzitter Jef Van Himbeeck en toenmalige ondervoorzitter Jef Ketelslegers van Probus Leuven Vesalius gemeld, geen interesse te hebben voor deze website. Hierdoor werd het noodzakelijk alle publicaties te verwijderen.

           Uiteindelijk werd ik in november 2018 door Jef Van Himbeeck benaderd om een oplossing te vinden teneinde deze onrechtvaardigheid eens en voor altijd recht te zetten. Spijtig, tot heden heeft het bestuur van Probus Leuven Vesalius gefaald en wil men de zaak begraven.

           Op 7 februari 2019 meldt het voltallig bestuur met de tekst via een e-mail verzonden door Mark Naessens dat:

Quote
".....het is uitgesloten dat het bestuur iets onderneemt om aan je eisen tegemoet te komen.
(getekend)
Jef Ketelslegers, voorzitter
Wim Nijs, ondervoorzitter
Tony Polspoel, secretaris
Mark Naessens, penningmeester
Jef Van Himbeeck, past-voorzitter
Unquote

           Iedereen die dit mee ondertekend heeft, kan zich niet onttrekken van schuld. Iedereen is vrij voor zichzelf te beslissen of men al dan niet akkoord is of men het reglement volgt of niet. Een opgeblazen brug kan men herstellen zolang de brugpijlers nog bruikbaar zijn. Hier werden zowel de brug als de brugpijlers vernietigd. Onbegrijpelijk voor een club waar vriendschap, verdraagzaamheid en eerlijkheid thuis hoort ! Gerechtigheid is niet van toepassing in deze Probus club.

           Of men deze historiek graag leest of niet, deze is gebaseerd op echte feiten. Het is de bedoeling om er de nodige lessen uit te leren en dit in de toekomst te voorkomen. Als men zich aangesproken voelt, zoveel te beter; dan is de kans groter dat je niet in herhaling zult vallen. Steek het niet in de doofpot. 'Bezint eer ge begint' want spijt is verstand dat te laat komt. Alle Probus Belgium leden mogen dit verhaal kennen.

           De belangrijkste inhoud van deze website zal, in de toekomst, terug te vinden zijn op de website:

 

           Omwille van de privacy is private informatie op deze website enkel ter beschikking na inloggen. Een account kan aangevraagd worden door het contact formulier van de website in te vullen en door te sturen naar de webmaster.

Roger LEPPENS
Ex. Webmaster Probus Leuven Vesalius
Ex. ICT regio 4 verantwoordelijke Probus Belgium
Ex. Webmaster Probus Belgium